Croeso i Nannerch

Mae gennym wybodaeth yma ar gyfer preswylwyr ac ymwelwyr. Os oes unrhyw beth yr hoffech wybod mwy amdano, rhowch wybod i ni.

Amdanom ni

P’un a ydych chi’n breswylydd, yn ymwelydd neu’n pori ar y we, dyma’r lle i ddod o hyd i bopeth am ein pentref.
Pentref bychan yw Nannerch sydd ag ymdeimlad mawr o gymuned. Fel y gwelwch o’r safle, mae yna lawer o glybiau a chymdeithasau yn ogystal â’r eglwys, yr ysgol, y Neuadd Goffa a thafarn y Cross Foxes. Mae ganddo hanes hir a heddiw mae’n gymysgedd o’r hen a’r newydd gydag ardal gadwraeth yn ganolog iddo.
Mae’r pentref ei hun mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, ar ochr ddwyreiniol Bryniau Clwyd. Y tu hwnt i’r pentref ei hun, mae’n cynnwys cefn gwlad hyfryd ac wrth i chi gerdded i fyny i’r bryniau, mae’r golygfeydd yn syfrdanol.

Methu â dod o hyd i’r hyn rydych chi’n edrych amdano?