Boffins Barn

Hen Ysgubor Hardd yn Swyn Bryniau Clwyd

Mae’r ysgubor traddodiadol hwn wedi’i leoli ar dir cartref y perchennog, ar gyrion y pentref. Wedi’i leoli mewn safle uchel, mae’r bwthyn hwn yn ddelfrydol ar gyfer gwyliau teulu mewn man heddychlon ym Mryniau Clwyd, dafliad carreg o Lwybr Clawdd Offa.

Wedi’i ailwampio gan y perchennog, mae gan y bwthyn hwn bedair ystafell wely, ac mae dwy ohonynt yn cynnig gwelyau sip / cyswllt sy’n darparu trefniadau cysgu hyblyg. Mae ystafell ymolchi deuluol ar y llawr cyntaf yn cael ei hategu gan ystafell gawod en-suite, ynghlwm wrth ystafell wely Kingsize ar y llawr gwaelod. Mae’r gegin fodern fawr yn cynnwys llawr teils calchfaen, trawstiau gwreiddiol, a phopty range, sy’n berffaith ar gyfer creu prydau blasus y gellir eu mwynhau o amgylch y bwrdd bwyta. Mae gan ystafell eistedd ar wahân fframiau ffenestri carreg o nodwedd a stôf llosgi coed wych, sy’n ddelfrydol ar gyfer nosweithiau oer Cymraeg. Y tu allan mae patio a lawnt, yn ogystal â mynediad i dair erw o dir.

Mae’r bwthyn gwych hwn yn berffaith ar gyfer gwyliau teulu, unrhyw adeg o’r flwyddyn.

Cyfleusterau

 • Pedair ystafell wely: 2 x Super Kingsize (un yn zip / link, gall fod yn twin), 1 x dwbl ac 1 x Super Kingsize ar y llawr gwaelod (sydd yn zip / link, gall fod yn twin) sydd gyda ystafell cawod en-suite hefo sinc a thoiled
 • Ystafell ymolchi gyda bath, cawod ar wahân, sinc a thoiled
 • Cegin gyda lle bwyta
 • Cyfleustodau gyda pheiriant golchi a sychwr dillad
 • Ystafell eistedd gyda stôf llosgi coed a gwarchodwr tân.
 • Gwres canolog nwy
 • Popty amrediad gyda ffwrn drydan a hob nwy, microdon, peiriant golchi llestri oergell / rhewgell a phob peth y bydd ei angen arnoch i goginio.
 • Teledu gyda Freeview, DVD, CD / radio, WiFi, dewis llyfrau, gemau a DVDs
 • Pecyn tanwydd, pŵer a chychwyn y stôf wedi’i gynnwys yn y rhent
 • Lliain gwely a thyweli wedi’u cynnwys yn y rhent
 • Crud, cadair uchel a giât risiau ar gais
 • Parcio oddi ar y ffordd ar gyfer 4 car
 • Garej fawr ar gyfer storio beiciau, blychau to ac ati
 • Gardd lawnt gyda phatio a dodrefn
 • Sori, dim anifeiliaid anwes a dim ysmygu

Ymholiadau

Ewch at ei gwefan: http://www.boffinsbarn.com

Ebost: martin@crabb.biz

Ffôn: 07565 861234 or 01352 741528