Bythynnod Gwyliau’r Hen Felin

Sylfaen Berffaith ar gyfer Archwilio Gogledd Cymru

Mae bythynnod gwyliau’r Hen Felin yn cynnwys 3 bwthyn hunanarlwyo gwych, wedi’u gosod mewn canolfan Melin hardd ychydig y tu allan i Nannerch. Mae’r safle 6 milltir o dref farchnad yr Wyddgrug a dim ond 30 munud o Gaer ac 1 awr o Lerpwl. Mae’r bythynnod mewn lleoliad perffaith i chi archwilio arfordir a chefn gwlad syfrdanol Gogledd Cymru.

Fe’u hadnewyddwyd yn gariadus i gadw swyn nodweddion gwreiddiol, wrth ddarparu llety chwaethus a chroesawgar i chi. Mae’r bythynnod wedi’u graddio 4 seren gan Fwrdd Croeso Ymweld â Chymru.

Mae bythynnod gwyliau’r hen felin wedi’u lleoli mewn tiroedd trawiadol wedi’u tirlunio, ynghyd â nant felin, olwyn ddŵr gyfagos a hwyaid chwilfrydig! Mae gan westeion fynediad i’r tiroedd sy’n cynnwys man cerdded cŵn pwrpasol, seddi awyr agored ac ardal barbeciw, ynghyd â pharc chwarae ‘Mini Mill’. Mae’r bythynnod eu hunain wedi’u cyfarparu’n dda i chi gael arhosiad cyfforddus cartrefol, fodd bynnag, os ydych chi eisiau noson i ffwrdd o goginio, rhowch gynnig ar Dafarn boblogaidd y Cherry Pie sydd y drws nesaf!

Mae’r safle’n ffodus i gael ei amgylchynu gan lawer o deithiau cerdded hardd, trwy goetir, dolydd tlws a lonydd gwledig, ac mae pedair tafarn wledig wych o fewn pellter cerdded! Cliciwch yma i weld ein map cerdded.

Gellir darparu crud a chadair uchel, yn rhad ac am ddim ar gais. Gall plant fwynhau defnyddio’r ardal chwarae, llithro, ffrâm ddringo, siglenni, tŷ chwarae a phwll tywod (sy’n addas i blant 10 oed ac iau).

Mae croeso i hyd at 2 gi bach / canolig eu maint gyda gwely cŵn, danteithion cŵn a thywel cŵn yn rhad ac am ddim (dim ond yn berthnasol i Millers Cottage a The Long Barn).

Mae manylion y tri bwthyn wedi’u cynnwys isod:

Yr Hayloft: Bwthyn hunanarlwyo hardd ar y llawr cyntaf yw’r Hayloft, yn llawn swyn a chymeriad gyda thrawstiau gwreiddiol. Dyma’r encil clyd delfrydol, wedi’i gyflwyno’n gariadus, yn gartref delfrydol o gartref i gyplau sy’n dymuno archwilio’r ardal brydferth. Mae’n cynnwys lolfa cynllun agored gydag ardal fwyta, cegin ac ystafell wely ddwbl gydag ystafell ymolchi en-suite. 

Millers Cottage Bwthyn hyfryd un ystafell wely, cyfeillgar i gŵn, ar y llawr gwaelod yw Millers Cottage. Mae’n ganolfan berffaith ar gyfer cyplau sy’n edrych i ymlacio a mwynhau archwilio’r ardal leol. Mae’r bwthyn yn cynnwys ystafell fwyta lolfa cynllun agored, cegin ac ystafell wely ddwbl gydag ystafell gawod en-suite.

Y Long Barn Bwthyn dwy ystafell wely helaeth yw’r Long Barn sy’n ddelfrydol ar gyfer teulu neu ffrindiau sy’n dymuno treulio peth amser o ansawdd gyda’i gilydd. Mae’n cynnwys ardal fwyta gynllun agored fawr gyda wal nodwedd hardd a thrawstiau agored, perffaith ar gyfer ymlacio ynddo ar ôl diwrnod prysur yn archwilio’r ardal leol. Mae gan y bwthyn hunanarlwyo eang ystafell wely ddwbl, ystafell wely dau wely a dwy ystafell ymolchi. Mae’r gegin gyda offer da yn cynnwys popty dwbl trydan, hob serameg, microdon gyda gril, peiriant golchi llestri, oergell a rhewgell. Popeth sydd ei angen arnoch chi i wneud prydau blasus yn rhwydd!

Eisiau Cysylltu?

Am fwy o wybodaeth ewch i’w gwefan www.old-mill.co.uk neu cysylltwch â’r perchnogion trwy:
Ebost: info@old-mill.co.uk
Ffôn: 07495 063066 / 01352 742175