Y Diweddaraf am Covid 19

Rydym yn cydnabod bod y wefan hon yn mynd yn fyw yn union fel yr ydym yng nghanol “lockdown” oherwydd Covid 19. Felly ni fydd rhai o’r gweithgareddau a ddisgrifir ar y wefan ar gael yn ystod y cyfnod hwn, ond roeddem yn teimlo ei bod yn bwysig sicrhau bod y wefan ar gael fel adnodd cyn gynted â phosibl.

Isod, mae rhywfaint o wybodaeth y ddyle fod yn ddefnyddiol yn ystod yr amser anodd hyn.

Gwirfoddolwyr 

Mae gwirfoddolwyr lleol anhygoel yn cynnig cynorthwyo i godi presgripsiynau a siopa am fwyd. Hysbysebir hyn yn ddyddiol ar ein tudalen Facebook: ‘Nannerch Past and Present’. Os nad oes gennych fynediad i Facebook neu y byddai’n well gennych siarad â rhywun yn uniongyrchol, peidiwch ag oedi cyn ffonio, anfon neges destun, WhatsApp neu negesydd at un o’r rhifau isod – byddwn yn hapus i gysylltu â gwirfoddolwyr ar eich rhan:

Janet Costidell ar 07745 082197

Huw Morgan ar 07967 741410

Marc Owen ar 07725 558510

Os oes gennych bresgripsiwn rheolaidd ac yr hoffech gael y sicrwydd y bydd rhywun yn ei godi ar ddiwrnod penodol dros yr wythnosau nesaf, gallwn hefyd drefnu ei gasglu.

Fel arall, ar gyfer ceisiadau di-frys am gymorth mae yna Bwynt Mynediad Sengl (SPoA) ar 03000 858 858 – mae ganddynt gysylltiadau â chymorth gwirfoddol, cymunedol ac emosiynol ar gael.

Ffynonellau cymorth eraill

Gellir dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol ar gysgodi ac amddiffyn pobl agored i niwed ar y ddolen hon gan Lywodraeth Cymru: http://Guidance on shielding and protecting people defined on medical grounds as extremely vulnerable from coronavirus (COVID-19) from Welsh Government

Mae Cyngor Sir Sir y Fflint wedi cynhyrchu map i ddangos meysydd cymorth allweddol sy’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd: https://fccmapping.flintshire.gov.uk/connect/analyst/mobile/#/main?mapcfg=Covid19Services

Allfeydd Bwyd

Mae yna nifer o allfeydd bwyd lleol sy’n danfon neu lle gellir trefnu danfon.

CROSS FOXES: 01352 741464 (gadwch neges). Bwyd poeth i gymryd allan dydd Mawrth, Iau, Gwener a Sadwrn 17:00- 19:30 a cinio dydd Sul ar gael. Prydau wedi’u rhewi ar gael ar ddiwrnodau eraill. Hefyd eitemau siopa hanfodol.

INDIAN LOUNGE: 01352 741737. Ar agor 17:00-21:00 Mercher tan y Sul (wedi cau dydd Mawrth).

CROWN INN: 01352 781112. Ar agor 11:00-17:00 Mawrth – Sul (yn cau 14:00 y Sul, ar gay dydd Llun).

SIOP CILCAIN: 01352 741354. Ar agor 10:00-13:00 Orders@cilcaincommunityshop.co.uk

RHYDYMWYN SERVICE STATION : 01352 741232. Ar agor 6:30-20:00 yn ystod yr wythnos, 8:00-18:00 ar y penwythnos

SIOP CAERWYS: 01352 720482. Dosbarthu i Nannerch ddwywaith yr wythnos.

NANNY BISCUIT: 07726 230989. Dosbarthu bwyd brys yn Sir y Fflint.

ARHOSWCH YN DDIOGEL!