Digwyddiadau yn Nannerch

Pethau i Wneud

Nid oes prinder gweithgareddau yn digwydd yn ac o amgylch y pentref. Mae’r rhain fel arfer wedi’u canoli o amgylch y neuadd goffa, y Cross Foxes a’r Eglwys.

Rhestrir isod y digwyddiadau sydd ar ddod.

Digwyddiadau i ddod yn Nannerch

Y Diweddaraf ar Coronavirus

Oherwydd y sefyllfa bresennol, rydym wedi dileu pob digwyddiad nes bod rheolau pellhau cymdeithasol wedi cael eu llacio. Daliwch i ymweld i gael y wybodaeth ddiweddaraf.