Eglwys Sant Mihangel a’r Holl Angylion

Ein Heglwys

Cysegrwyd ein heglwys, sydd wedi’i ymroddi i Sant Mihangel a’r Holl Angylion, ar 29 Medi 1853 ac mae’n un o Grŵp Eglwysi Bro Famau. Mae’r rhain hefyd yn cynnwys plwyfi Cilcain, Gwernaffield, Llanferres, a Rhydymwyn. Yr eglwys bresennol, a adeiladwyd rhwng 1852-53 yw’r drydedd i gael ei hadeiladu ar y safle hwn ac fe’i dyluniwyd gan Thomas H. Wyatt o Lundain a oedd hefyd yn gyfrifol am eglwysi cyfagos Brynfordd a Gorsedd.

Mae gwasanaethau ar agor i bawb ac yn cael eu cynnal yn yr eglwys ar yr amseroedd a ddangosir isod gyda gwasanaethau ‘Pumed Sul’ yn cylchdroi o amgylch eglwysi yng ngrŵp eglwysi Bro Famau. Mae’r eglwys ar agor yn gyffredinol yn ystod oriau golau dydd.

Mae ardal gymunedol wedi’i ffurfio yng nghorff yr eglwys sy’n caniatáu defnydd mwy hyblyg. Mae’n faes lle mae myfyrio, gwasanaethau, cyfarfodydd pentref a boreau / prynhawniau coffi yn digwydd. Mae Sant Mihangel yn un o’r grŵp o blwyfi sy’n gyfrifoldeb y Parch. Adrian Copping sydd hefyd yn Ddeon yr Ardal. Gellir cysylltu ag ef ar 01352 810936

Amseroedd Gwasanaeth

Sul 1af
9.30am – Cymun Bendigaid

Ail Sul
09.30am – Gwasanaeth Teulu

3ydd Sul
11.00am – Cymun Bendigaid

4ydd Sul
11.00am – Clod y Bore

5ed Sul
10.30 – Cymun yn cylchdroi o amgylch y pum plwyf

Gwasanaethau Eraill

Cymundeb Ganol Wythnos:

09.30 Dydd Mawrth Gwernaffield

10.30 Dydd Mercher Cilcain

Gwybodaeth Cyswllt:

Y Parchedig Daniel J S Stroud, The New Rectory, Rectory Lane, Llanferres, Mold, CH7 5SR
Ebost: djstroud@gmail.com
Ffôn: 01352 810694