Pethau i Wneud

Pysgodfa Frithyll Wal Goch

Pysgota brithyll yw Pysgota Wal Goch sy’n cynnig diwrnod allan gwych i bysgotwyr, p’un a ydych chi’n bysgotwr profiadol neu’n dechrau allan.

Mae’r llynnoedd crisial clir sy’n cael eu bwydo yn y gwanwyn wedi’u lleoli mewn cwm bach tawel, hyfryd, gan ddarparu lleoliad gwirioneddol wych i’n hymwelwyr.

Mae’r llynnoedd yn cael eu stocio’n rheolaidd efo brithyll enfys s’yn amrywio o ran maint o 1.5 pwys hyd at ffigurau dwbl. Maent yn cynnig gobaith i bysgotwyr am chwaraeon rhagorol.

Cerdded i Benycloddiau (12 milltir)

O ganol y pentref gallwch gyrraedd Penycloddiau, y fryngaer o oes yr haearn, gan fynd o amgylch Moel Evan, Moel Plas-Yw a Moel Arthur.

Ar y daith yn ôl, byddwch yn pasio trwy Bryn Goleu, trwy harddwch Coed Y Waen, cyn dychwelyd yn ôl i ganol y pentref.

Taith Tafarndai Lleol

Mae’r map isod wedi cael ei ddarparu diolch i Liz a Simon o’r Old Mill Holiday Cottages.

Mae’n dangos nifer o deithiau cerdded lleol, wedi’u canoli o amgylch yr Hen Felin – pob un yn arwain at un o’r tafarndai lleol. Waeth ble rydych chi’n aros yn Nannerch, mae’r map yn rhoi diwrnod braf o gerdded i chi, ar yr amod eich bod chi’n stopio am luniaeth ar hyd y ffordd!

Archwiliwch Gogledd Ddwyrain Cymru

Cyfres o lwybrau digidol yw Archwiliwch Gogledd Ddwyrain Cymru a ddatblygwyd gan gymunedau lleol ledled Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam i’ch annog i archwilio’r ardal hynod ddiddorol hon. Mae Nannerch yn rhan o’r prosiect hwn. Mae pob llwybr yn tynnu sylw at yr hyn sy’n arbennig yn yr ardal ac yn llawn lluniau a straeon ynghyd â nodweddion hwyliog fel posau llithrydd, chwiliadau geiriau a fframiau hunlun.

I lawrlwytho yr ap, chwiliwch am Explore North East Wales yn yr App Store neu Google Play.