Mae’r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Fel y mwyafrif o wefannau, mae’r wefan hon yn defnyddio Google Analytics (GA) i olrhain rhyngweithio defnyddwyr. Rydyn ni’n defnyddio’r data hwn i bennu nifer y bobl sy’n defnyddio ein gwefan, i ddeall yn well sut maen nhw’n dod o hyd i’n tudalennau gwe a’u defnyddio ac i weld eu taith trwy’r wefan.

Er bod GA yn cofnodi data fel eich lleoliad daearyddol, dyfais, browser rhyngrwyd a’ch system weithredu, nid yw’r un o’r wybodaeth hon yn eich adnabod chi yn bersonol. Mae GA hefyd yn cofnodi cyfeiriad IP eich cyfrifiadur y gellid ei ddefnyddio i’ch adnabod chi’n bersonol ond nid yw Google yn caniatáu mynediad i ni i hyn. Rydym yn ystyried Google yn brosesydd data trydydd parti.

Mae GA yn defnyddio cwcis, y gellir dod o hyd i’w manylion yng nghanllawiau datblygwyr Google.

Er gwybodaeth, mae ein gwefan yn defnyddio gweithrediad analytics.js GA.

Bydd anablu cwcis ar eich porwr rhyngrwyd yn atal GA rhag olrhain unrhyw ran o’ch ymweliad â thudalennau ar y wefan hon.

Dysgwch mwy am gwcis yma.