Sefydliad y Merched

Byddwch yn rhan ohono! Rydyn ni yma am gyfeillgarwch, dysgu, cymuned a hwyl.

Mae SyM Nannerch yn cwrdd yn y Neuadd Goffa am 2pm ar yr ail ddydd Iau o bob mis. Rydyn ni’n cael cyfarfodydd gyda siaradwyr ac yn mwynhau amseroedd da eraill gyda’n gilydd fel mynd allan am ginio ac ymweld â lleoedd diddorol.

I ddarganfod mwy am SyM Nannerch, cysylltwch â Catherine neu Julia.

Catherine  01352 741719  cathntom@highfellhouse.plus.com

Julia 01352 741709   jma567@hotmail.co.uk